Szkolenie IARP
m_miej_praga_p1

28 września 2017 r. odbędzie się szkolenie IARP: „Projektowanie w obiektach zabytkowych – faza przedprojektowa. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.”
Ogólne omówienie wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany, zakresu
ekspertyzy mykologicznej oraz szczegółów wykonywania inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanej dla obiektu zabytkowego.
Dokładne informacje oraz zapisy pod linkiem:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/510

Szkolenie IARP