Kurs przed egzaminem na uprawnienia
school_desks

Początek kursu 4 listopada, zgłoszenia do 25 października.

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP w odpowiedzi na duże zainteresowanie zdających organizuje kolejny kurs przygotowawczy przed egzaminem zawodowym na uprawnienia.

Kurs prowadzony będzie przez wykładowców – praktyków w poszczególnych dziedzinach wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu. Kurs rozpocznie się 4 listopada 2017 r., czyli odpowiednio wcześniej przed zimową sesją egzaminów na uprawnienia (15 grudnia 2017 r.).

Harmonogram kursu obejmuje 36 godzin akademickich + przerwy:

• 4 listopada (sobota) – 9.00-19.00

• 18 listopada (sobota) – 9.00-19.00

• 25 listopada (sobota) – 9.00-19.00

• 2 grudnia (sobota) – 9.00-19.00

Kurs zakończy się próbnym testem egzaminacyjnym.

Szczegółowy program kursu podany zostanie wkrótce. Prosimy o śledzenie ogłoszenia.

Koszt uczestnictwa: 1250,00 zł za osobę (brutto)

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres mailowy Biura Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP (mazowiecka@izbaarchitektow.pl).

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz jego numer PESEL.

Wpłaty należy dokonać na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP nr:

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367  PKO BP S.A. X Oddział w Warszawie

kwota: 1250 zł,

tytułem: kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia + imię i nazwisko zgłaszającego

Zgłoszenie należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie 25 października 2017 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Krajowej Izby Architektów RP przy ul. Stawki 2a lok. B w Warszawie.

Przy przyjmowaniu zgłoszeń decyduje ich kolejność. Ilość miejsc ograniczona!

W przypadku odwołania kursu lub braku wolnych miejsc dokonane wpłaty zostaną przez organizatora zwrócone.

Kurs przed egzaminem na uprawnienia