Rozporządzenie o warunkach technicznych – zmiany
mir

13 października 2017 r. zakończył się proces notyfikacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (nr z wykazu prac RCL 38).

W związku z tym, najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach projekt zostanie podpisany, a następnie skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z projektem oraz zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury, rozporządzenie zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r. Procedowany akt zmienia tak istotne kwestie jak m.in.: zasady sytuowania obiektów, przepisy dotyczące powierzchni użytkowej mieszkania, przepisy regulujące wymogi dla miejsc parkingowych oraz zasady liczenia nasłonecznienia pomieszczeń. Mając na uwadze zakres i wagę zmian, Krajowa Rada Izby Architektów za pośrednictwem izb okręgowych z wyprzedzeniem przesyła projekt rozporządzenia w wersji z 7 lipca 2017 r. (po notyfikacji) wraz z prezentacją opracowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, w której omówione zostały najistotniejsze zmiany. Członkowie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów otrzymają ww dokumenty w newsletterze MaOIA RP (prosimy o przeglądanie poczty).

Dodatkowo po podpisaniu rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury  informacja o zmianach
zostanie niezwłocznie rozesłana członkom samorządu w formie newslettera legislacyjnego ArchiLegis wraz z tekstem rozporządzenia uwzględniającym zmiany wynikające z nowelizacji (tekst w trybie śledzenia zmian).

Wiceprezes Izby Architektów RP, Piotr Gadomski

Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, Robert Szumielewicz

Rozporządzenie o warunkach technicznych – zmiany