Powstał Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Powstała nowa państwowa instytucja kultury , Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie. Na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Instytutu powołany został wybitny architekt – Bolesław Stelmach.

O utworzeniu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki zdecydował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński zarządzeniem z 21 listopada 2017 roku, na podstawie art. 8 i art. 11. ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862). Zgodnie z zarządzeniem, przedmiotem działania Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki jest „prowadzenie badań nad historyczną i współczesną architekturą, urbanistyką oraz planowaniem przestrzennym, upowszechnianie wiedzy z zakresu tych dyscyplin i wiedzy o dobrach kultury z nimi związanych, w tym prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych”.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/powstal-narodowy-instytut-architektury-i-urbanistyki-7929.php

Powstał Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki