Architektura i budownictwo proekologiczne
images-2

Studia podyplomowe na Poltechnice Gdańskiej

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych „Architektura i budownictwo proekologiczne”.

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką rozwiązań proekologicznych w projektowaniu architektoniczno-budowlanym, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Ukończenie studiów umożliwia nabycie kompetencji przydatnych na rynku pracy, w tym m.in. w zakresie:
– projektowania budynków energooszczędnych, niskoenergetycznych i pasywnych, z uwzględnieniem wymagań technicznych, ekonomicznych i prawnych,
– sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
– zorientowania w wymaganiach międzynarodowych systemów certyfikacji środowiskowej (LEED, BREEAM etc.).

Studia współfinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (uczestnik pokrywa jedynie 25% kosztów).

Studia podyplomowe trwają 2 semestry; mogą je podjąć absolwenci zarówno I, jak i II stopnia studiów (studia dedykowane są przede wszystkim absolwentom wydziałów architektury i inżynierii lądowej).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rozpoczęcie zajęć nastąpi w lutym 2018 roku.

Szczegółowe informacje:
www.arch.pg.edu.pl/architektura-i-budownictwo-proekologiczne

Zapraszamy do kontaktu:
→ sekretariat: mgr Aleksandra Zdanowicz, tel. 58 348 62 54,

e-mail: alezdano@pg.edu.pl

Architektura i budownictwo proekologiczne