Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki…
Unknown

3 listopada 2015 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki…