Warszawskie Rozmowy Architektoniczne
Ulica_Emilii_Plater_InterContinental_WFC

Podsumowanie konferencji

WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE

o instrumentach jakości w projektowaniu

Rozmawialiśmy o:

W Magazynie Miasta i w lutowym wydaniu Architektury Murator zamieszczone będą artykuły na tematy, którym poświęcona była konferencja WRA.

Projekt Zielone Miasto    WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE http://www.wra.org.pl/

Warszawskie Rozmowy Architektoniczne