Urban Summer School: Open form
uss_poster-pl

Zgłoszenia tylko do 7 maja 2018 roku

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki informuje o prowadzonym naborze do udziału w szkole letniej Urban Summer School: Open form, która odbędzie się w Lublinie, Warszawie i Szuminie w dniach 26 sierpnia – 8 września 2018 roku, a której tematem będą realizacje jednego z najbardziej dyskutowanych tandemów architektonicznych powojennej Polski, Oskara i Zofii Hansenów.

Ten międzynarodowy interdyscyplinarny projekt jest kolejną odsłoną zapoczątkowanej przez Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie szkoły letniej „Wizje i doświadczenia”, poświęconej tematyce miejskiej. Do udziału zapraszamy studentów, doktorantów i badaczy oraz młodych profesjonalistów działających na polu architektury, urbanistyki, sztuki i designu, a także przedstawicieli innych dziedzin humanistycznych (historii, socjologii, sztuk pięknych, antropologii i innych). Nasze zaproszenie kierujemy do osób zainteresowanych funkcjonowaniem i przyszłością modernistycznych osiedli mieszkaniowych.

Zgłoszenia do udziału w szkole letniej przesyłać można do 7 maja 2018 roku. Komisja kwalifikacyjna spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 15 uczestników. Udział w szkole jest bezpłatny, a organizatorzy pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Dokładne informacje o naborze i samej szkole letniej znajdują się w załączonych dokumentach, na stronie internetowej www.niaiu.pl/uss oraz na facebooku: https://bit.ly/2JwUOj6

Urban Summer School: Forma Otwarta
Kiedy: 26 sierpnia 2018 – 08 września 2018
Gdzie: Lublin, Warszawa, Szumin
Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 maja 2018

FORMA OTWARTA

Forma Otwarta to koncepcja, którą Zofia i Oskar Hansenowie uczynili osią swojej twórczości architektonicznej, artystycznej i dydaktycznej. Realizacje Hansenów wyprzedziły myślenie o projektowaniu partycypacyjnym, dostępnych mieszkaniach i przestrzeniach wspólnych. Wyrazem Formy Otwartej są trzy różne realizacje Hansenów, które będą mogli odwiedzić uczestnicy tegorocznej szkoły letniej: osiedle Słowackiego w Lublinie, osiedle Przyczółek Grochowski w Warszawie i dom małżeństwa architektów w Szuminie. Miejsca te na 10 dni staną się laboratorium doświadczeń i refleksji.

Program:

Uczestnicy Urban Summer School będą mogli przyjrzeć się architekturze opartej na humanistycznych koncepcjach, z której dziś korzysta trzecie pokolenie użytkowników. W perspektywie historycznej zostanie zarysowane miejsce Teorii Formy Otwartej i Linearnego Systemu Ciągłego na tle idei Ruchu Nowoczesnego w architekturze osiedli mieszkaniowych i terenów otwartych.

Na program szkoły letniej złożą się kursy, wykłady i warsztaty oraz praca terenowa. Uczestnicy będą pracować w grupach trzech roboczych. Strukturę szkoły wyznaczą skale, którymi posługiwali się projektanci:

Zostaną one przełożone na perspektywę mieszkania, osiedla oraz spółdzielni mieszkaniowej.

REKRUTACJA

Zasady rekrutacji do projektu określa Regulamin Rekrutacji dostępny na stronie internetowej www.niaiu.pl/uss

Zgłoszenia do udziału w Urban Summer School przyjmowane są drogą elektroniczną pod

adresem: urbansummerschool@niaiu.pl

Zgłoszenie (w formie jednego pliku PDF o objętości trzech stron oraz przesłanego formularza zgłoszeniowego online za pośrednictwem strony) składa się z:

  1. Formularza zgłoszeniowego on-line,
  2. CV kandydata/kandydatki (1 strona A4),
  3. Listu motywacyjnego, przybliżającego doświadczenie i motywacje kandydata/kandydatki do wzięcia udziału w Urban Summer School: Open form

(maks. 1 strona A4 znormalizowanego maszynopisu; 1800 znaków).

  1. Eseju „Open Form: Flexibility of Space, Actions of People”

(maks. 1 strona A4 znormalizowanego maszynopisu; 1800 znaków).

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku angielskim.

Wyboru uczestników dokona komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Udział w szkole jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży do 200 euro.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 maja 2018

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 19 maja 2018

KONTAKT

Aplikacje oraz pytania prosimy przesyłać na adres: urbansummerschool@niaiu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń:
7 maja 2018

Ogłoszenie wyników: po 19 maja 2018
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli koordynator projektu, Kacper Kępiński :

k.kepinski@niaiu.pl, 22 522 65 36

Strona internetowa projektu: www.niaiu.pl/uss

ORGANIZATORZY

Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

We współpracy z: Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie

Partnerzy: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Miasto Lublin

Urban Summer School: Open form