Pożegnanie

Z ogromnym żalem żegnamy kolegę

arch. Józefa Ząbeckiego

Rodzinie Zmarłego składam w imieniu swoim i Rady serdeczne kondolencje.

Robert Szumielewicz

Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady IARP

Nekrolog>jozef-zabecki

 

Pożegnanie