Specustawa mieszkaniowa na stronie Rządowego Centrum Legislacji
ignacy_plazewski_bloki_mieszkaniowe_na_osiedlu_wlady_bytomskiej_w_lodzi_i-4710-25

Nowy tekst projektu ustawy  liczy 40 stron. 

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zapisów była możliwość realizacji inwestycji wbrew miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego. Zapis zmienił się częściowo. Inwestycje mieszkaniowe lub inwestycje towarzyszące będą mogły być wciąż realizowane niezależnie od ustaleń planu miejscowego. Dodano jednak zapis, że nie może być ona sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Pierwszy z tych warunków nie będzie jednak dotyczył terenów pokolejowych, powojskowych, poprzemysłowych oraz po usługach pocztowych.

Więcej informacji> URBSnews

Tekst projektu ustawy> Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych

Specustawa mieszkaniowa na stronie Rządowego Centrum Legislacji