Nowy skład Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
ministerstwo_gospodarki_plac_trzech_krzyzy

Inauguracyjne posiedzenie Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w nowym składzie odbyło się 22 maja 2018 r.

Tematem pierwszego spotkania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej były ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących zaproponowane w projekcie ustawy oraz to, w jaki sposób wpisze się ona w przygotowywaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju reformę procesu inwestycyjnego i systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Więcej>https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/minister-inwestycji-i-rozwoju-powolal-glowna-komisje-urbanistyczno-architektoniczna/

Nowy skład Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej