Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy IARP 15-16 czerwca 2018
filing_images_24556d931fc6

Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy dokonał wyboru Prezesa Krajowej Rady IARP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

IV Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 15 czerwca 2018 r. decyzją delegatów powierzył funkcję Prezesa Krajowej Rady IARP  kol. Małgorzacie Pilinkiewicz (dotychczasowa Przewodnicząca Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP). Gratulujemy wyboru i liczymy na owocną współpracę.

Skład nowowybranej Rady Krajowej i krajowych organów IARP w oficjalnym komunikacie po zakończeniu obrad Zjazdu. (wybrani do Krajowej Rady i organów krajowych)

 

Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy IARP 15-16 czerwca 2018