Prośba IARP o pomoc w znalezieniu identycznych lub różniących się nieistotnymi szczegółami projektów powstałych i udostępnionych publicznie przed 2014 rokiem
filing_images_24556d931fc6

W rejestrze wzorów przemysłowych, prowadzonym przez Urząd Patentowy, widnieje pięć wzorów zarejestrowanych przez tę samą spółkę. Przedmiotem jednego z nich jest „plan architektoniczny wnętrza budynku” (załącznik nr 1), natomiast pozostałych „budynki” (załączniki nr 2, 3, 4 i 5).

Taka praktyka może rodzić obawę, że w branży architektonicznej powszechne stanie się rejestrowanie rozwiązań oczywistych i powszechnie stosowanych. Krajowa Rada stoi na stanowisku, że byłoby to bardzo niebezpieczne i ograniczało pole twórczości innych architektów. Twórczość architektoniczna podlega – co do zasady – ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a nie ustawie Prawo własności przemysłowej. Po analizie opisów wzorów oraz ich ilustracji, Krajowa Rada Izby Architektów RP, rozważa podjęcie działań prawnych, dotyczących tych rejestracji.

Opisy ochronne ww. wzorów przemysłowych przesyłamy w załączniku.

W związku z powyższym zwracamy się o pomoc w znalezieniu identycznych lub różniących się nieistotnymi szczegółami projektów powstałych i udostępnionych publicznie przed 2014 rokiem. Dane takie mogą okazać się bardzo przydatne w dalszych działaniach ze strony Izby. Jeśli Koleżanki i Koledzy mają informacje o problemach, które mieli architekci w związku z tymi lub innymi wzorami zastrzeżonymi typowych rozwiązań projektowych, również prosimy o takie informacje.

Plan architektoniczny wnętrza budynku

Budynek w zabudowie bliźniaczej, przeznaczony do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, wielorodzinnych i/lub użytecznych

Budynek w zabudowie szeregowej

Budynek w zabudowie szeregowej 2

Budynek w zabudowie szeregowej przeznaczony do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i/lub użytecznych

Prośba IARP o pomoc w znalezieniu identycznych lub różniących się nieistotnymi szczegółami projektów powstałych i udostępnionych publicznie przed 2014 rokiem