Zgłoszenia do pracy społecznej

Chętnych do społecznej pracy w ciałach pomocniczych Krajowej Rady IARP zapraszamy do zgłaszania się do Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP celem uzyskania rekomendacji.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową (mazowiecka@izbaarchitektow.pl) i telefonicznie (22 856-21-28) w godzinach urzędowania biura.

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów jest najliczniejszą izbą w Polsce. Obecność w ciałach pomocniczych i w krajowych organach IARP jest potrzebna zgodnie z zasadą reprezentacji.

W załączeniu projekt regulaminu regulującego pracę komisji i zespołów oraz informacja o dotychczasowej organizacji i czekającej ją zmianie.

Prosimy o staranne przeczytanie projektu regulaminu, który ma przyznać decydujący głos o składzie komisji i zespołów Prezesowi IARP. Nie znamy również liczebności ciał pomocniczych ani trybu pracy, nie wiemy zatem ile czasu będziecie musieli poświęcić na działalność społeczną. Prosimy o rozważne decyzje.

Projekt regulaminu>

Informacja o reorganizacji>

Pismo przewodnie>

Zgłoszenia do pracy społecznej