Uchwała krajobrazowa dla Warszawy – etap wyłożenia i konsultacji społecznych
Plac_Zamkowy_w_Warszawie_widziany_z_wieży_kościoła_św._Anny

26 października rozpoczyna się kolejny etap konsultacji społecznych projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej – dokumentu, który uporządkuje przestrzeń naszego miasta.

Na przełomie czerwca i lipca 2017 roku projekt uchwały krajobrazowej został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Raport z tych konsultacji oraz wszystkie materiały towarzyszące znajdują się na stronie poświęconej temu procesowi >>> Od czasu tych konsultacji dokument został szczegółowo przeanalizowany w oparciu o zgłoszone uwagi.

Teraz odbędzie się następny etap konsultacji, tym razem w związku z ustawowym obowiązkiem wyłożenia projektu do publicznego wglądu – przewidzianym artykułem 37b, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach tych konsultacji możliwe będzie ponowne składanie uwag do projektu uchwały – na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku pisemnego składania uwag należy wypełnić formularz (dostępny na tej stronie od 26 października). Przy składaniu uwag za pomocą poczty elektronicznej prosimy o wskazanie zapisów, do których odnosić się będą konkretne komentarze lub uwagi. Możliwe jest również przesyłanie wypełnionych formularzy pocztą elektroniczną.

Uchwała krajobrazowa dla Warszawy – wyłożenie

Uchwała krajobrazowa dla Warszawy – etap wyłożenia i konsultacji społecznych