Zjazd Krajowy 14 i 15 grudnia

Podczas zjazdu omówione zostaną sprawy bieżącej V kadencji w tym sprawa procedowanej Ustawy o architektach. Delegatów prosimy o niezawodne uczestnictwo w zjeździe.

Zjazd Krajowy 14 i 15 grudnia