Spotkanie z autorami raportu „Architektem się bywa”

Pawilon Architektury ZODIAK, 17 stycznia 2019 o godz. 18.30.

Efekty analizy podstawowych form i wyzwań związanych z uprawianiem zawodu architekta w Warszawie stanowią obszerny raport, który powinien stać się podstawą ogólnopolskiego badania ilościowego.

Szczegółowy raport z badań prowadzonych przez Fundację Bęc Zmiana dostępny jest pod adresem http://beczmiana.pl/architektem-sie-bywa/
Zamawiającym było Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Badanie Kwartalnika RZUT stanowiła anonimowa ankieta, skierowana do osób, które studiowały architekturę, ale nie ukończyły 35. roku życia, obejmując także osoby niepracujące w biurach architektonicznych. Wyniki badania opublikowane zostały w numerze RZUT+15: Zawód, dostępnym na stronie kwartalnikrzut.pl

W spotkaniu weźmie udział m.in. dr Maciej Frąckowiak – socjolog, doktor nauk społecznych, badacz miasta i kultury wizualnej. Autor i redaktor tekstów oraz książek naukowych i popularyzatorskich o tej tematyce, m.in. zbioru „Kruche medium. Rozmowy o fotografii”. Inicjator i kurator działań animujących miejską przestrzeń publiczną. Członek zespołu koordynującego program Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury. Wykładowca School of Form.

Spotkanie z autorami raportu „Architektem się bywa”