Ostrzeżenie przed możliwością naruszenia praw autorskich architekta – Lublin

Architekt Maciej Herman za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP zwraca się o przestrzeżenie Kolegów przed podjęciem prac nad projektem budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Północnej na dz. o nr ew. 123/3, obręb 6, arkusz 12 w Lublinie, na rzecz „Inwestora legitymującego się jako KS Development, TK Finance lub wszelkich podmiotów gospodarczych, w których figuruje osoba imieniem Tomasz Księżopolski lub jemu pokrewne osoby”.

„Informujemy, że jesteśmy jedynymi właścicielami praw autorskich majątkowych jak i zależnych do naszego utworu i nie wyrażamy zgody na posługiwanie się naszą dokumentacją, to znaczy koncepcją architektoniczno – urbanistyczną oraz projektem budowlanym, którym Inwestor posługuje się bezprawnie. Jednocześnie informujemy, że wobec każdego podmiotu projektowego, który będzie realizował prace projektowe na podstawie naszych założeń podejmiemy czynności prawne. Prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby i przestrzeżenie Kolegów przed niewłaściwym działaniem, gdyż postępowanie w/w Inwestora nosi znamiona przestępstwa i będzie miało dalsze czynności prawne.”

Maciej Herman
Architect / CEO

<mailto:maciej.herman@hermanandpartners.eu> maciej.herman@hermanandpartners.eu
mobile: +48 601 650 400

Ostrzeżenie przed możliwością naruszenia praw autorskich architekta – Lublin