Nowy projekt ustawy o planowaniu przestrzennym w przygotowaniu
190217-plan-zabudowy

Silniejsze powiązanie planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym.

W maju 2018 roku minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński, powołał zespół doradczy do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Głównym zadaniem zespołu było wsparcie Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie opracowania reformy, w sposób szczególny obejmującej zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianę ustawy Prawo budowlane. Spotkania zespołu były kontynuacją dziesięcioletnich, wielokrotnie resetowanych i przerywanych prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym.

Zespół zakończył pracę 7 lutego 2019. Efektem jego wysiłków są założenia do zmian ustawy Prawo Budowlane oraz zmian w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego, dostosowywanych do ram prawnych przez urzędników departamentów ministerstwa.

Więcej> urbnews.pl

Nowy projekt ustawy o planowaniu przestrzennym w przygotowaniu