Komunikat na temat procedury powiadamiania o zaległych składkach

Ważne informacje na temat składki i innych opłat

Informujemy, że miesięczna składka dla członków Izby Architektów RP aktualnie wynosi 80 złotych miesięcznie.

Zachęcamy do regularnego opłacania składek, ponieważ zadłużenie z tytułu nieuiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, obliguje Mazowiecką Okręgową Izbę Architektów RP do zawieszenia architekta w prawach członka Izby. Opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po zawieszeniu wynosi aktualnie 430 złotych, a w przypadku ponownego wpisu po skreśleniu z tytułu zaległości w uiszczaniu składek członkowskich za okres jednego roku, wynosi aktualnie  1070 złotych .

W trudnej sytuacji zawodowej (brak zleceń, kłopoty rodzinne, perturbacje zdrowotne) zachęcamy do złożenia wniosku o zawieszenie w prawach członka Izby. Status zawieszonego członka Izby, umożliwia uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach izbowych i otrzymywanie newslettera, nie powodując jednocześnie narastania zaległości wobec Izby. Wstrzymane jest jedynie pobieranie zaświadczeń o przynależności do Izby.

W związku z uchwałą wprowadzającą nowe, bardziej przejrzyste procedury zawiadamiania członków MaOIARP o rosnących zaległościach bardzo prosimy o aktualizację danych kontaktowych. Sprawne powiadomienie może uchronić Państwa przed narastaniem ewentualnego zadłużenia.

W załączeniu uchwała Rady MaOIARP wraz z procedurą w sprawie postępowania skreślającego.

Komunikat na temat procedury powiadamiania o zaległych składkach