Poszukiwani spadkobiercy Mariana Sulikowskiego

Kalisz. plac Kilińskiego z pomnikiem Adama Asnyka

W związku ze zleconym projektem wykonania dokumentacji zagospodarowania placu z pomnikiem Adama Asnyka, zlokalizowanego w Kaliszu pomiędzy ulicami Babina, Alfonsa Parczewskiego oraz placem Jana Kilińskiego, arch. Piotr Pietrzykowski poszukuje spadkobierców Mariana Sulikowskiego – autora projektu.

Informacje proszę przesyłać na adres:
piotrpietrzykowski1@gmail.com

Poszukiwani spadkobiercy Mariana Sulikowskiego