Informacja dotycząca praw autorskich do projektu budynku Centrum Handlowo – Usługowego w Zgorzelcu

Na prośbę Kolegi Architekta, członka Wielkopolskiej OIA RP,  po przeanalizowaniu tematu przez Radę Wielkopolskiej OIA RP, przekazujemy informację – dotyczącą praw autorskich do projektu budynku Centrum Handlowo – Usługowego w Zgorzelcu.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Jestem autorem projektu Centrum Rozrywkowo-Handlowego Zgorzelec Plaza w Zgorzelcu. W związku z tym chciałbym Was poinformować, że  dokonywanie jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej tego obiektu wymaga uprzedniego uzyskania mojej pisemnej zgody. Jednocześnie informuję, że jeden z Kolegów Architektów naruszył moje prawa i  w związku z tym toczy się stosowne postępowanie dyscyplinarne, przy czym – właściciel obiektu blokuje dostęp do materiałów, pozwalających na  wyjaśnienie sprawy.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Jarosław Szambelan

Architekt

SARP, WOIA

 

 

Informacja dotycząca praw autorskich do projektu budynku Centrum Handlowo – Usługowego w Zgorzelcu