Projekty ustaw przyjęte przez Radę Ministrów

Nowela ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw – trzy projekty, które Rada Ministrów przyjęła 17 grudnia 2019 r.

Zmiany w prawie budowlanym, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, mają ułatwić i przyspieszyć przygotowanie nowych inwestycji.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/trzy-nasze-projekty-przyjete-przez-rzad

Projekty ustaw przyjęte przez Radę Ministrów