Informacje o funkcjonowania Mazowieckiej OIARP podczas kwarantanny

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami Krajowej Rady IARP w trosce o zdrowie Wasze oraz pracowników biura, Prezydium Rady zdecydowało o przyjęciu korespondencyjnej formy najbliższego posiedzenia Rady.

Zawieszamy też regularne posiedzenia Prezydium, które przechodzi w tryb zdalny, i na najbliższy tydzień ograniczamy pracę Biura MaOIARP do jednoosobowych dyżurów z możliwością przedłużenia tego stanu. W poniedziałek (16 marca) biuro pracuje jeszcze normalnie. 

Zawieszone do odwołania są posiedzenia organów Mazowieckiej OIARP: Rady, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Sądu Dyscyplinarnego, Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Rewizyjnej. Organy komunikują się zdalnie.

Biuro Prawne udziela porad telefonicznie (porady prawne tylko dla czynnych członków MaOIARP) w godzinach zgodnych z dotychczasowym grafikiem pod numerem telefonu kancelarii adwokackiej:
tel. 22  308 08 96 i adresem biuroprawne@paz.com.pl
Poniedziałek 16:00 – 18:00
Wtorek: 14.30 – 16.30
Środa 12:00 – 16:00
Czwartek 12:00 – 16:00

Zachęcamy do zdalnego (telefonicznego lub mailowego) załatwiania spraw w biurze Mazowieckiej OIARP. 

Dyżury:

poniedziałek – 11.00 -18.00

wtorek – 11.00 – 17.00

środa – 11.00 – 17.00

czwartek – 11.00 – 17.00

piątek – 11.00 – 15.00

Telefon: 22 8562128

Poczta elektroniczna: mazowiecka@izbaarchitektow.pl

Informujemy o odwołaniu szkoleń dla architektów MaOIARP, zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady IARP do końca marca z możliwością przesunięcia terminu ich wznowienia.

Prosimy o śledzenie ogłoszeń na stronie Mazowieckiej OIARP.

Urszula Szabłowska, wiceprzewodnicząca Rady MaOIARP

Anatol Kuczyński, sekretarz Rady MaOIARP

Informacje o funkcjonowania Mazowieckiej OIARP podczas kwarantanny