Przesunięcie składki ZUS

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy:


– odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
– zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.
Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.

Więcej na stronie internetowej ZUS: http://www.zus.pl

Interesujący artykuł na temat ułatwień wprowadzanych przez ZUS na stronie: https://www.pit.pl/aktualnosci/tarcza-antykryzysowa-na-jakie-wsparcie-mozna-liczyc-z-zus-981678?fbclid=IwAR2q3HMcG_6jEcZ10nG8RnxkB0LGBg_g9_a5nuE06TD6xw0aFSHHK15AIAc

Przesunięcie składki ZUS