Egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Komunikat Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie nowego terminu egzaminu.

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu zagrożenia epidemicznego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP wyznacza nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej na dzień

11 września 2020 r., o godzinie 10.00 – część  pisemna egzaminu.

Pozostałe informacje w zakładce UPRAWNIENIA.

Egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej