Stanowisko Prezydium Rady MaOIA

STANOWISKO 

 Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RPz dnia 22 czerwca 2020 roku

w przedmiocie poparcia stanowiska Prezydium NRA

w sprawie wypowiedzi naruszających godność osób LGBT z dnia 18 czerwca 2020 

Wobec treści stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie wypowiedzi naruszających godność osób LGBT z dnia 18 czerwca 2020, Rada Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP popiera w całości argumentację przedstawioną w treści tegoż stanowiska i w całości podziela sprzeciw wobec dyskryminacji jakiejkolwiek mniejszości, jako działań sprzecznych z podstawowymi prawami człowieka oraz godzącymi w konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie.

Mając na uwadze całość przywołanej argumentacji niniejsze stanowisko jest w pełni uzasadnione i zasługuje na uwzględnienie w całości.

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 18 czerwca 2020 r.


Stanowisko Prezydium Rady MaOIA