Warszawskie Rozmowy Architektoniczne

Polsko-niemiecka konferencja: „ZIELONE MIASTO – miasto jako ogród, czyli szansa terenów otwartych”
Konferencja odbędzie się 10 czerwca 2016 roku w godzinach 15:00 – 19:00 w ramach projektu jubileuszowego Ambasady Niemiec. Na spotkaniu poruszone zostaną kwestie ‚‚zielonych’’ strategii rozwoju miast oraz miejskich terenów zieleni. Uczestnictwo w spotkaniu jest możliwe tylko z potwierdzonym formularzem zgłoszeniowym. O zgłoszenia prosimy do dnia 06.06.2016 na adres
mailowy wra@cmcberlin.de. Potwierdzenia zgłoszeń będą wysyłane do Państwa na
bieżąco. Spotkanie jest bezpłatne.
Zapraszamy do śledzenia nas na Facebook’u – Projekt Zielone Miasto
<https://www.facebook.com/Projekt-Zielone-Miasto-221112928259377>

*dot. fanów piłki nożnej – Rozmowy kuluarowe zakończymy jeszcze przed
rozpoczęciem meczu inauguracyjnego ME

Warszawskie Rozmowy Architektoniczne