Budowanie marki architekta – warsztaty
szklana ściana

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów zaprasza na cykl

warsztatów rozwojowych (płatnych)

pt.:  Marka architekta w biznesie

Celem cyklu warsztatów jest zbudowanie i wzmocnienie pozycji architektów Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP w środowisku biznesowym. Uczestnicy będą pracować nad  poprawą poczucia pewności siebie, budowaniem swojej indywidualnej marki zawodowej oraz komunikowaniem jej w relacjach z klientem i mediami.

Cykl warsztatów rozpocznie się 27 lutego 2017 roku o godzinie 15.00 w sali Krajowej Izby Architektów przy ul. Stawki 2A  wykładem wprowadzającym pt. „Znaczenie wizerunku architekta w biznesie”.

Będziemy rozmawiać o tym:

Warsztaty i wykład poprowadzi Iwona Kokoszka, trenerka biznesu, coach ACC International Coach Federation, wcześniej także dziennikarka (m.in. Forbes, Profit, Harvard Business Review, Coaching). Autorka programu motywacyjnego „Odkryj swoje atuty i zwyciężaj w biznesie”.

Podczas wykładu uczestnicy zapoznają się z tematyką warsztatów wizerunkowych dla architektów oraz z merytoryczną zawartością i technicznymi aspektami miękkich szkoleń rozwojowych.

Terminy zajęć:

Wykład wprowadzający: 27 lutego 2017 r. od godziny 9.30

Warsztaty: 6,15 i 24 marca 2017 r. od godz. 9.30 do godz. 16.30.

Zajęcia odbędą się w małej sali konferencyjnej w siedzibie Krajowej Izby Architektów RP przy ul. Stawki 2A.

Zajęcia są płatne, ale dofinansowane przez Mazowiecką Okręgową  Izbę Architektów RP, dlatego koszt uczestnictwa dla architektów – członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP wynosi wynosi 378 zł (300 zł + podatek VAT 23%). Możliwe jest otrzymanie faktury.

Ilość miejsc ograniczona do 15 osób, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych opłatą za uczestnictwo.

Wykład wprowadzający jest bezpłatny dla członków MaOIA RP, obowiązuje jednak zgłoszenie uczestnictwa, a rezygnacja z uczestnictwa w wykładzie wymaga powiadomienia organizatora (telefonicznie lub mailowo do biura MaOIA RP). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program zajęć szkoleniowych w poszczególnych dniach

I. Odwaga i skuteczność – warsztaty wzmacniania pewności siebie 

termin: 6 marca 2017 r.  9.30 – 16.30

przerwa

przerwa

przerwa

II. Marka to ja – budowanie marki zawodowej

termin: 15 marca 2017 r. 9.30 – 16.30

przerwa

przerwa

III. Pracuj ze mną –  jak język determinuje naszą pozycję zawodową, poznaj i wprowadź style konwersacyjne, które usprawnią działania biznesowe

termin: 24 marca 2017 r.  9.30 – 16.30

przerwa

przerwa

Budowanie marki architekta – warsztaty