Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia
school_desks

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP w odpowiedzi na duże zainteresowanie zdających organizuje kolejny kurs przygotowawczy przed egzaminem zawodowym na uprawnienia.

Kurs prowadzony będzie przez wykładowców – praktyków w poszczególnych dziedzinach wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu. Kurs rozpocznie się 13 maja 2017 r., czyli odpowiednio wcześniej przed letnią  sesją egzaminów na uprawnienia (9 czerwca  2017 r.).

Harmonogram kursu obejmuje 36 godzin akademickich + przerwy:

13 maja (sobota) – 9.00-19.00

20 maja (sobota) – 9.00-19.00

27 maja (sobota) – 9.00-19.00

3 czerwca (sobota) – 9.00-19.00

Kurs zakończy się próbnym testem egzaminacyjnym.

Szczegółowy program kursu podany zostanie wkrótce. Prosimy o śledzenie ogłoszenia.

Koszt szkolenia: 1250,00 zł za osobę (brutto)

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres mailowy Biura Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP (mazowiecka@izbaarchitektow.pl).

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz jego numer PESEL.

Wpłaty należy dokonać na konto Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP nr:

85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A. X Oddział w Warszawie

kwota: 1250 zł,

tytułemkurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia + imię i nazwisko zgłaszającego

Zgłoszenie należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie 7 maja 2017 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Krajowej Izby Architektów RP przy ul. Stawki 2a lok. B w Warszawie.

Przy przyjmowaniu zgłoszeń decyduje ich kolejność. Ilość miejsc ograniczona!

W przypadku odwołania kursu lub braku wolnych miejsc dokonane wpłaty zostaną przez organizatora zwrócone.

Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia