Projektowanie dla osób niepełnosprawnych
page_detail_zoom_2567

Przydatne informacje

Biuro Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych

Planowanie dostępności – polskie uwarunkowania prawne i praktyka

Dla zainteresowanych:

http://synchronicity.beczmiana.pl/projektowanie-uniwersalne/

 

 

 

Projektowanie dla osób niepełnosprawnych