Po dokonaniu ponownej analizy zagadnienia, w zakresie stosowania normy  PN-ISO 9836:1997 (Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych) przekazujemy zmodyfikowane stanowisko w stosunku do treści opinii prawnej zamieszczonej na stronie MaOIARP.Czytaj Więcej

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że 1 sierpnia 2018 r. zmarł

arch. IARP Jerzy Skrzypczak

harcerz Szarych Szeregów, autor wielu znakomitych realizacji, laureat Honorowej Nagrody SARP (2005).

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 14 sierpnia na warszawskich Powązkach.

Najbliższym składamy serdeczne kondolencje.