POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

Inspektor Ochrony Danych – Paweł Wójcicki
wojcicki@izbaarchitektow.pl
tel. 22 827 85 14

Z-ca Inspektora Ochrony Danych – Małgorzata Stachowicz
stachowicz@izbaarchitektow.pl
tel. 22 827 85 14


POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ »

swietnie