28 września 2017 r. odbędzie się szkolenie IARP: „Projektowanie w obiektach zabytkowych – faza przedprojektowa. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.”Czytaj Więcej