img_0995

Po awarii w PKN i zresetowaniu systemu dostępu do Norm przez służby techniczne PKN można korzystać z zasobów. Wystarczy zalogować się na swój profil w systemie IARP, kliknąć zakładkę <Polskie Normy> i postępować zgodnie z instrukcją.