KONTAKT DLA PRASY

Urszula Szabłowska arch. IARP, redaktor informacyjny

e-mail: uszablowska@mazovia.org

tel. 502 099998

Maciej Gosk pełnomocnik Rady MaOIARP do spraw komunikacji społecznej e-mail: m.gosk@izbaarchitektow.pl

tel. 501 198669

Lista ekspertów Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP z podziałem na obszary kompetencji

Z ekspertami można się skontaktować również za pośrednictwem biura Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Godziny urzędowania biura: 
poniedziałek, wtorek – 10.30 – 18.00
środa – 10.30 – 16.30
czwartek – 10.30 – 15.30
piątek – 10.30 – 14.30
 
tel. 22 856-21-28