KONTAKT DLA PRASY

Urszula Szabłowska arch. IARP

e-mail: u.szablowska@mazovia.org

tel. 502 099998

Maciej Gosk pełnomocnik Rady MaOIARP do spraw komunikacji społecznej e-mail: m.gosk@izbaarchitektow.pl

tel. 501 198669

Lista ekspertów Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP z podziałem na obszary kompetencji

Z ekspertami można się skontaktować również za pośrednictwem biura Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Godziny urzędowania biura: 
poniedziałek, wtorek – 11.00 – 18.00
środa, czwartek – 11.00 – 17.00
piątek – 11.00 – 15.00
 
tel. 22 856-21-28