Program edukacyjny IARP “Kształtowanie przestrzeni”

Program edukacyjny IARP „Kształtowanie przestrzeni” jest przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych (klasy 6, 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych. Najważniejszym zadaniem programu jest budowanie świadomości społecznej i kształcenie wrażliwości młodych ludzi na jakość otoczenia z wykorzystaniem wiedzy i niektórych praktycznych umiejętnościach z zakresu architektury i urbanistyki.

Program jest zbiorem gotowych scenariuszy lekcji wraz z załącznikami niezbędnymi do prowadzenia zajęć.

 

Konkurs 2023

Zapraszamy młodzież do udziału w jubileuszowej 10. edycji konkursu Kształtowania Przestrzeni odbywającej się w roku 2023 pod hasłem WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI .

Kim są WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI? Oto jest zagadka! Każdy może rozwiązać ją inaczej. Może to nastolatkowie, którzy nie mają miejsca by się spotkać? Osoby mające problemy z poruszaniem się lub z samodzielnym korzystaniem z niektórych miejsc? Może to ci, którzy dbają o porządek w okolicy, gdy inni jeszcze śpią? Lub też ktoś ważny, kogo już nie ma, ale po jego działaniach powinien zostać jakiś ślad? Czy to ci, od których odwracamy wzrok, gdy spotkamy ich na ulicy? Albo świat przyrody, na przykład dziko żyjące zwierzęta? A może warto zwrócić uwagę na jeszcze kogoś lub coś innego?

W bieżącej edycji konkursu młodzież ma za zadanie zastanowić się kogo lub czego zazwyczaj nie dostrzegamy w swoich miastach, wsiach i miasteczkach i przedstawić swój pomysł na przestrzeń, w której WIDZIALNY – NIEWIDZIALNY będzie czuł się dobrze.

Pomysł może dotyczyć konkretnego, istniejącego miejsca albo miejsca wymyślonego, rozwiązania, które zastosować można w różnych lokalizacjach albo które będzie niepowtarzalne, idei możliwej do wykonania lub zupełnie fantastycznej i wybiegającej w przyszłość. Plansza konkursowa ma zaprezentować odpowiedź na pytanie: co zrobić aby przestrzeń była bardziej przyjazna, zapraszająca i gościnna?

Pula nagród w konkursie to aż 20.000 zł. Plansze w wersji elektronicznej należy przesłać mailem do 29 maja 2023 r. Prace oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 6-8 szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe. Rozstrzygnięciu konkursu zwyczajowo towarzyszy uroczysta gala organizowana w czerwcu w Warszawie. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, a szkoły lub inne placówki edukacyjne, które zgłoszą zwycięzców do konkursu zdobywają nagrody pieniężne.

Partnerami Izby Architektów RP w realizacji programu Kształtowanie Przestrzeni są Fundacja Promocji Architektury Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz firma Fakro. Konkurs objęty jest patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Narodowego Centrum Kultury, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz Fundacji Unifest. Patronatem medialnym objęły wydarzenie Architektura & Biznes, Architektura Murator i Zawód: Architekt.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.ksztaltowanieprzestrzeni.pl/konkurs2023

 

 

 

Konkurs 2022

Organizatorzy programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni zapraszają młodzież do udziału w 9. edycji konkursu odbywającej się w roku 2022 pod hasłem:

MOJE MIASTO – TU DZIEJĄ SIĘ RZECZY NIEZWYKŁE

W bieżącej edycji konkursu młodzież ma za zadanie wcielić się w rolę przewodnika po swojej miejscowości. Pokazać to, czego nie można dowiedzieć się z oficjalnych materiałów promocyjnych.
Opowiedzieć o swoich ulubionych miejscach, budynkach i widokach, ludziach oraz lokalnych tradycjach. Przedstawić ciekawe historie związane z miejscowością, które wydarzyły się naprawdę lub tylko w wyobraźni. Organizatorzy oczekują, że uczestnicy konkursu przyjrzą się dokładnie swojej miejscowości i w ciekawy oraz zaskakujący sposób zaprezentują w formie planszy to, co niezwykłego udało im się odkryć. Praca konkursowa dotyczyć może dowolnego miasta, wsi, lub części miejscowości np. dzielnicy, placu, parku czy ulicy. Miasto może grać rolę pierwszoplanową lub stać się tłem rozgrywających się w nim zdarzeń. W każdej miejscowości można znaleźć coś unikatowego, coś, co odróżni ją od wszystkich innych miast. Wszędzie mogą dziać się rzeczy niezwykłe.

Najważniejsze informacje:

  • Pula nagród w konkursie to aż 20.000 zł.
  • Plansze w wersji elektronicznej należy przesłać mailem do 20 maja 2022 r.
  • Prace oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy 6-8) oraz szkoły ponadpodstawowe.

Rozstrzygnięciu konkursu zwyczajowo towarzyszy uroczysta gala
organizowana w czerwcu w Warszawie.

Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, ale szkoły lub inne placówki edukacyjne, które są reprezentowane przez zwycięzców – zdobywają nagrody pieniężne.

Partnerami Izby Architektów RP w realizacji programu Kształtowanie Przestrzeni są Fundacja Promocji Architektury Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz firma Fakro. Konkurs objęty jest patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Narodowego Centrum Kultury, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Patronatem medialnym objęły wydarzenie Architektura & Biznes, Architektura Murator i Zawód: Architekt.


Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.ksztaltowanieprzestrzeni.pl/konkurs2022

 

Pobierz plakat: Plakat-konkurs-moje-miasto-niezwykle-2022(5)

 

Realizacja programu Kształtowanie przestrzeni w szkołach w programie nauczania

Informacji oraz pomocy nauczycielom pragnącym dołączyć do swojego planu nauczania elementy edukacji architektonicznej udziela arch. Urszula Szabłowska, uszablowska@mazovia.org

Program IARP „Kształtowanie przestrzeni” w roku 2019 podlegał zmianom i ulepszeniom (w tym zmianie rozpoznawalnego tytułu i grupy docelowej z nauczycieli na tzw. edukatorów architektonicznych).

Z inicjatywy Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki powstała grupa roboczej ds. programu edukacji architektonicznej. Odbyły się też dwa ogólnopolskie spotkania w ramach Kongresu i Forum Edukacji Architektonicznej. Arch. IARP Urszula Szabłowska znalazła się w Grupie Roboczej do spraw powszechnej edukacji architektonicznej przy NIAiU oraz wzięła aktywny udział w ogólnopolskich spotkaniach.

Program KP rozwija się dobrze w warszawskiej dzielnicy Żoliborz, gdzie jest realizowany we wszystkich szkołach podstawowych, na zajęciach obowiązkowych i fakultatywnie. Program został uznany i jest traktowany przez władze dzielnicy jako ważny element strategii wizerunkowej dzielnicy.

Wyniki żoliborskiego eksperymentu edukacyjnego zostały zaprezentowane w 2019 r. podczas wystawy „Plany na przyszłość” a także nagrodzone Nagrodą Prezydenta m. st. Warszawy w kategorii Wydarzenia Architektoniczne.