Program edukacyjny IARP “Kształtowanie przestrzeni”

Organizator programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni, Izba Architektów RP, zaprasza do udziału w kolejnej, XI edycji konkursu dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Temat tegorocznego konkursu to „Kiedyś w przyszłości”.

Uczestnicy mogą startować indywidualnie oraz w maksymalnie pięcioosobowych zespołach. Zgłoszenia wraz załącznikami przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie www.kształtowanieprzestrzeni.pl. 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie zarówno z placówek dotychczas uczestniczących w programie jak i nieobjętych programem. Pomysł należy przedstawić na regulaminowej planszy o wymiarach 50×70 cm w dowolnej technice.

Przed uczniami prawdziwe wyzwanie dla wyobraźni. Temat można potraktować jak zwykle -dosłownie lub w przenośni. Organizatorzy oczekują odpowiedzi na pytanie jak będzie wyglądał świat kiedyś? Mile widziane pomysły na nowe przestrzenie, nowe funkcje, nowe relacje, wyobrażenie sobie zmian tego, co już znamy lub podzielenie się ideą tego, co jeszcze nie istnieje. Szczegółowy opis zadania w Regulaminie.

Architektoniczny charakter edukacyjny programu o ogólnopolskim zasięgu czyni z niego interesujące narzędzie w kształtowaniu świadomości przestrzennej młodych ludzi. 

Termin składania prac upływa 15 maja 2024 r.

Pula nagród 20 000 PLN. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Najwyżej ocenione prace wywalczą nagrody pieniężne dla swojej szkoły lub placówki. Uroczysta gala wręczenia nagród w Warszawie przyniesie dodatkowe niespodzianki.

Partnerem Programu „Kształtowanie Przestrzeni” jest firma FAKRO oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Program otrzymał rekomendację Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Patronem Konkursu jest: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (NIAU), Narodowe Centrum Kultury (NCK), Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC).

 

Program edukacyjny IARP „Kształtowanie przestrzeni” jest przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych (klasy 6, 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych. Najważniejszym zadaniem programu jest budowanie świadomości społecznej i kształcenie wrażliwości młodych ludzi na jakość otoczenia z wykorzystaniem wiedzy i niektórych praktycznych umiejętnościach z zakresu architektury i urbanistyki.

Program jest zbiorem gotowych scenariuszy lekcji wraz z załącznikami niezbędnymi do prowadzenia zajęć.