Archiwum kategorii: Konkursy

Konkurs: Katowicki HUB gamingowo-technologiczny

Wątpliwości w sprawie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej dla II etapu inwestycji: „Dzielnica nowych technologii – Katowicki HUB gamingowo-technologiczny”, obejmującego obiekt z halami produkcyjnymi na potrzeby branży gamingowej oraz zagospodarowania terenów przyległych.

Analiza treści regulaminu konkursu https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/pn/kisakatowice/demand/notice/public/85899/details  nasunęła pewne wątpliwości i obawy środowiska architektów, co do rozwiązań zaproponowanych w przedmiotowym postępowaniu, których listę przedstawiamy poniżej:

Czytaj dalej Konkurs: Katowicki HUB gamingowo-technologiczny

Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy.

To zawsze najbardziej emocjonujący etap każdej edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy.
Jak wybrać? Jury konkursu przygotowało listę 17 najlepszych realizacji i wydarzeń. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia, opisy i kliknąć. Każdy głos się liczy.
Realizacje architektoniczne albo wydarzenia, które zbiorą najwięcej głosów zdobędą prestiżowy tytuł – Nagrodę Mieszkańców. Plebiscyt potrwa od 8 do 21 maja.

Uwaga! Konkurs pod rozwagę.

Po zapoznaniu się z regulaminem dwuetapowego konkursu pod nazwą: „Schronisko turystyczne na górze Jeżowa Woda z restauracją i tarasami widokowymi” zalecamy staranne zapoznanie się z regulaminem konkursu przed podjęciem decyzji o udziale w tym postępowaniu.
Nie jest to zamówienie publiczne, w związku z czym zapisy ustawy PZP nie są w tym przypadku wiążące.
W szczególności sugerujemy zwrócenie uwagi na:
– brak jednoznacznego wyznaczenia skali rysunków w pierwszym etapie konkursu (str. 11, pkt 4.1),
– brak anonimowości z uwagi na obowiązek oznaczenia przesyłanych plików nazwą uczestnika (str. 13, pkt 1.1.2),
– w skład Jury wchodzą przedstawiciele różnych profesji, niestety nie ma wśród nich architektów uprawnionych do projektowania, co może budzić wątpliwości dotyczące ich doświadczenia w zakresie projektowania (str. 8, pierwszy pkt 8.2),
– w przypadku jeśli w konkursie zwycięży osoba nieposiadająca uprawnień organizator deklaruje znalezienie jej uprawnionego „podpisywacza”( str. 9, pkt 10.1. b),
– organizator nie przewiduje zwrotu kosztów dla zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu,
– niejasne zasady wypłaty nagród oraz założenie, że nagrody konkursie architektonicznym będą opodatkowane na zasadach obowiązujących w loteriach, zakładach wzajemnych i konkursach innych niż architektoniczne – np. teleturniejach ( str. 15, pkt 2.4 i 2.5)
– organizator deklaruje poszanowanie dla prawnie chronionych praw autorskich jednocześnie stwierdzając, że złożenie pracy konkursowej przez laureata jest jednoznaczne z przekazaniem autorskich praw majątkowych do tej pracy organizatorowi ( str. 9, pkt 10.3)

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Przewodniczący Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu

arch. IARP Janusz Gąsiorowski

075_KRIA_2023 OIA WWZ ws. konkursu Jeżowa Woda

Ostrzeżenie: „Konkurs dwuetapowy na koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności”.

Zespół Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP przesyła pismo – ostrzeżenie: „Konkurs dwuetapowy na koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności”, organizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Ostrzeżenie wysłane przez Radę Małopolskiej Okręgowej IARP

Komentarz Prezesa IARP Piotra Fokczyńskiego dotyczący “Konkursu dwuetapowego na koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności”

Koleżanki i Koledzy,

Jak wszyscy doskonale są zorientowani, Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt zmiany ustawy Prawo Budowlane, który jest w wielu punktach mocno nieprzemyślany, a w dwóch z nich nie do zaakceptowania przez Izbę Architektów RP. Krajowa Rada IARP jest mocno zaangażowana w zatrzymanie tego projektu na degradujących nasz zawód polach. Bardzo liczymy na wsparcie, którego poszukujemy wszędzie, ale przede wszystkim wśród nas samych, wewnątrz środowiska architektów, skupionego głównie w Izbie Architektów i SARP. W tej sytuacji mocno zaskoczyło nas ogłoszenie w ostatnich tygodniach „Konkursu dwuetapowego na koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności”. Jak widać ministerstwo – organizator konkursu – z jednej strony w drastyczny sposób ignoruje kompetencje naszego zawodu, a z drugiej strony, potrzebując wsparcia w różnych programach związanych z mieszkalnictwem, zaprasza naszych przedstawicieli do współpracy. Wielokrotnie taką współpracę deklarowaliśmy i deklarujemy dalej. Nie może się to jednak odbywać w tak niekorzystnych dla nas okolicznościach. Sama formuła konkursu, jego cel budzi kontrowersje i szkoda, że nie mogliśmy o tym podyskutować. Typizacja w architekturze zawsze wymaga merytorycznej dyskusji. Teraz jednak każdy z nas został postawiony w zupełnie innej sytuacji. W momencie kiedy marginalizowane jest wykształcenie architekta, dosyć lekceważąco traktowane jest nasze specjalistyczne przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu zaufania publicznego, zaprasza się nas do udziału w spektakularnym przedsięwzięciu, które za chwilę będzie – obok społecznych inicjatyw mieszkaniowych – głównym motywem promującym rządowy program mieszkaniowy. Czy tak traktuje się profesjonalną grupę zawodową?

Koleżanki i Koledzy, ARCHITEKCI IARP!

Czas składania aplikacji o dopuszczenie do konkursu już minął. Zanim jednak zdecydujecie się na udział, zapoznajcie się szczegółowo z regulaminem i skorzystajcie z dostępnych na stronach Izby recenzji i ostrzeżeń. Przecież już tylko liczba mieszkań w regulaminie powoduje, że konkurs jest skierowany do architektów. Oczywiście nie możemy nikomu zabronić wyboru własnej drogi w projektowaniu. Chcę tylko prosić o chwilę refleksji nad wspólnym budowaniem pozycji naszego zawodu.

Postawcie sobie pytanie: Czy warto?

Piotr Fokczyński

ARCHITEKT IARP

 

 

Uwaga! KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO NADLEŚNICTWA CZŁUCHÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Po analizie warunków konkursu, wzoru umowy i regulaminu Pomorska Okręgowa IARP skierowała do Organizatora pismo dot. KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO NADLEŚNICTWA CZŁUCHÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. Znak sprawy: SA.270.4.22.2022.

Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma i rozwagę w decyzji uczestnictwa w tym konkursie.

Konkurs Nadleśnictwo Człuchów

BUDMA 2023 – studencki konkurs na projekt stoiska IARP

Rada Wielkopolskiej OIA RP, działając w imieniu Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizatora Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 oraz Izby Architektów RP, partnera tego wydarzenia, zaprasza studentów do udziału w konkursie na projekt stoiska IARP podczas Targów BUDMA 2023.

Celem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej stoiska targowego IARP przez studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych. Na podstawie koncepcji projektowej stoiska targowego IARP, która zostanie najwyżej oceniona przez Jury Konkursu, Organizator opracuje projekt wykonawczy i wykona na najbliższe Targi BUDMA 2023 stoisko targowe, które będzie miejscem prezentacji Izby Architektów RP.

Podczas Targów BUDMA 2023 zorganizowana zostanie wystawa najlepszych prac konkursowych.

Organizator konkursu przewidział atrakcyjne nagrody finansowe:
– za zajęcie 1 miejsca – 2500 złotych + realizacja projektu przez Organizatora
– za zajęcie 2 miejsca – 1500 złotych
– za zajęcie 3 miejsca – 1000 złotych

W załączeniu przekazujemy Regulamin konkursu, grafikę oraz niezbędne dokumenty do udziału w konkursie.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o bezpośredni kontakt  reprezentantem Organizatora i Partnera Targów BUDMA:

Michał Hasik – Projekt Komunikacja

Business&Sport Group Sp. z o.o.

ul. Marymoncka 105/52, 01- 813 Warszawa

tel. 535 999 689, e-mail: m.hasik@projektkomunikacja.pl

www: www.groupbs.pl ;  www.projektkomunikacja.pl

Regulamin_konkursu_Stoisko IARP_BUDMA 2023 (1)

 

Zalacznik nr 2 do Regulaminu – formularz zgłoszenia

Zalacznik nr 1 do Regulaminu – wytyczne techniczne i merytoryczne

Konkurs SARP – rozbudowa Muzeum Okręgowego w Lesznie

Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań ogłasza ograniczony, jednoetapowy konkurs realizacyjny SARP nr 1029 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.

 

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie i wybór architekta / zespołu autorskiego, któremu zostaną powierzone dalsze prace projektowe.

 

Wybrane terminy konkursowe:

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie  –  do 24 października 2022 r.

Poinformowanie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 7 listopada 2022 r.

Składanie prac konkursowych w formie elektronicznej – do 10 lutego 2023 r.

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa – 10 marca 2023 r.

 

Pula nagród w konkursie (kwoty brutto) – 150 000 PLN

I NAGRODA – w wysokości 50 000 zł  oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej

II NAGRODA – w wysokości 40 000 zł
III NAGRODA – w wysokości 30 000 zł
WYRÓŻNIENIA – łącznie w wysokości 30 000 zł brutto

Regulamin konkursu, materiały konkursowe, wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu:

http://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno

 

Komunikacja z Uczestnikami konkursu – Elektroniczna Platforma Konkursowa:

https://epk.sarp.pl