Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia do projektowania – sesja wiosenna 2023

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP w odpowiedzi na duże zainteresowanie zdających organizuje po raz kolejny kurs przygotowawczy przed egzaminem na UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ.

Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych wykładowców – praktyków w poszczególnych dziedzinach wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu. Program kursu ma na celu usystematyzowanie wiedzy i pomoc w przygotowaniach do testu i do egzaminu ustnego. Zajęcia (46 godzin lekcyjnych) prowadzone są w formie wykładów w blokach po 1,5 godziny z przerwami na kawę i przerwą obiadową.

Tematyka dotyczy ustaw i rozporządzeń z zakresu (między innymi):

 • prawo budowlane
 • warunki techniczne
 • ochrona pożarowa
 • planowanie przestrzenne
 • ochrona środowiska
 • wykonywanie zawodu architekta
 • przygotowanie do części rysunkowej egzaminu
 • próbny test egzaminacyjny z omówieniem

Termin:

cztery soboty od godz. 9:00 do 19:45 z przerwami:

 • 22 kwietnia 9:00 – 19:45
 • 6 maja 9:00 – 19:45
 • 13 maja 9:00 – 19:45
 • 20 maja 9:00 – 18:00

Miejsce:

biuro Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

ul. Koszykowa 54, wejście B (od strony ul. Poznańskiej), I piętro

00-675 Warszawa

Zapisy:

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP,

e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl , telefon do biura: 22 856 21 28

Przy przyjmowaniu zgłoszeń decyduje ich kolejność. Liczba miejsc ograniczona.

Koszt:

Jednorazowo 1590 zł.

Jest możliwość otrzymania faktury VAT na firmę w momencie przysłania pełnych danych firmy wraz z nr NIP w momencie przysyłania zgłoszenia mailowego na szkolenie. Brak danych, będzie skutkował wystawieniem faktury na dane z otrzymanego przelewu.

Wraz ze zgłoszeniem mailowym prosimy przysłać potwierdzenie wpłaty za kurs. Brak potwierdzenia wpłaty skutkować będzie brakiem zapisu na kurs.

WPŁATY

Nr konta:
85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A.
X Oddział w Warszawie

Wpłaty z kont zagranicznych:
SWIFT: BPKO PL PW
IBAN: PL 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367

Serdecznie zapraszamy!