Składki i inne opłaty (zmiana w 2023 r.)

Składka członkowska w 2023 r. wynosi 98 zł za miesiąc*.
*na podstawie uchwały nr 1 XIV Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP z dn. 16 grudnia 2022 r.

WPŁATY

Nr konta:
85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A.
X Oddział w Warszawie
 
Wpłaty z kont zagranicznych:
SWIFT: BPKO PL PW
IBAN: PL 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
 

Uchwała nr 1 XIV PBKZ IARP ws. zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektow z dnia 24 listopada 2002 r.

Członkowie zawieszeni w prawach członka izby za okres zawieszenia mają obowiązek uiszczania składki członkowskiej w wysokości 10% składki zasadniczej czyli 9 zł 80 gr.

Opłaty obowiązujące w 2023 roku:

– składka członkowska – 98 zł miesięcznie (1176 zł rocznie),

– składka członkowska w okresie zawieszenia – 9,80 zł (10% składki podstawowej),

– opłata za wpis na listę członków – 570 zł

– opłata za przywrócenie członkostwa po okresie zawieszenia (z indywidualnymi wyjątkami) – 570 zł

– opłata za ponowny wpis na listę członków składa się z:

  • opłaty za ponowny wpis – 1420 zł
  • opłaty za szkolenie uzupełniające – 210 zł (niezależna od opłaty za ponowny wpis)

 

* na podstawie Uchwały nr 1 XII Programowo – Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału.
 

WPŁATY

Nr konta:
85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
PKO BP S.A.
X Oddział w Warszawie
 
Wpłaty z kont zagranicznych:
SWIFT: BPKO PL PW
IBAN: PL 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
Przy dokonywaniu wpłat na blankietach przelewów prosimy o dopisywanie numeru członkowskiego osoby, za którą dokonywana jest wpłata, np. „składka członkowska za NN, nr MA-0000”.

Ponowny wpis na listę członków jest dokonywany na wniosek strony. Wraz z wnioskiem o ponowny wpis Wnioskodawca powinien przedłożyć dowód uiszczenia opłaty za ponowny wpis oraz dowód wpłaty  za szkolenie uzupełniające dla członków izby skreślonych z listy członków  okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (skreślenie w wyniku postępowania Sądu Dyscyplinarnego).

Skreślenie w wyniku zaległości w opłacaniu składki członkowskiej:

Ponowny wpis jest dokonywany po uregulowaniu ewentualnych zaległych, wymagalnych należności z tytułu składek członkowskich lub innych wierzytelności wobec Izby.

Uchwała nr 0-49-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dn. 3 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia waloryzacji rocznej innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów,