Archiwum kategorii: Zasady uzgodnione

Uzgodnione zasady postępowania SKZ i sądy konkursowe

Obowiązek złożenia oświadczenia o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami wśród projektantów informujemy, iż z treści stanowiska Podsekretarza Stanu 06 lipca 2020 Znak sprawy: DAB-II.710.58.2020, wynika wprost:

Obowiązek złożenia oświadczenia o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy – Prawo energetyczne spoczywa na projektancie części branżowej w zakresie instalacji ogrzewczych lub ciepłej wody użytkowej, które mogą być zaopatrywane z sieci ciepłowniczej.

oświadczenie projektanta o sc DAB-II.710.58.2020