Archiwum kategorii: Przetargi

Ostrzeżenie wraz z wnioskiem do UZP o przeprowadzenie kontroli

Zespół ds Warunków Wykonywania Zawodu przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP ostrzega przed udziałem w:

1. konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej dla “Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i biurowymi (Osiedle Graniczne), z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dz. nr 103/39, obr. 120 przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu”;

2. konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej dla “Budowy czterech budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi i biurowymi (Zakole Dunajca), z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dz. nr 3/14, 3/15, obr. 112 przy ul. Tłoki w Nowym Sączu – Budynek 2”;

Zespół kieruje również wniosek do Urzędu Zamówień Publicznych  o przeprowadzenie kontroli zamówienia publicznego.

W załączeniu pismo: Wniosek o przeprowadzenie kontroli zamówienia publicznego

Ostrzeżenie w sprawie postępowania

Rada Dolnośląskiej OIARP ostrzega w sprawie postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. na “Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na osiedlu Żerniki przy ul. Brzozy we Wrocławiu”. Poniżej pismo w sprawie zgłaszanych przez ekspertów wątpliwości.

Ostrzeżenie o postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem TBS

Interwencja MaOIA w sprawie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla Gminy Miasta Toruń

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2020 roku 

Gmina Miasta Toruń, 

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Dot.  wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu przy ul. Strzałowej 15 w Toruniu”.

Czytaj dalej Interwencja MaOIA w sprawie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla Gminy Miasta Toruń

Interwencja MaOIA w sprawie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2020 roku

Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy

Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

Dot. warunków przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18 w Warszawie

Czytaj dalej Interwencja MaOIA w sprawie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej