Praktyki studenckie – informacja dla przyszłych patronów praktyk

Zapraszamy architektów IARP, którzy gotowi są na przyjęcie studentów architektury na czteromiesięczne praktyki studenckie*.
Zgłoszenia przyjmowane są przez specjalną platformę praktyk studenckich, mapującą zgłoszenia z całej Polski: praktyki.izbaarchitektow.pl
Na platformie znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące wymagań w stosunku do patrona/patronki i praktykantów.
* Organizację praktyk studenckich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z art. 67 ust. 5 tej ustawy studia są prowadzone na podstawie programu studiów, który może przewidywać odbycie przez studenta praktyk zawodowych (art. 67 ust. 5). Ponadto z przepisów tych wynika, że realizacja praktyk stanowi jeden z obowiązków studenta (art. 107 ust. 2 pkt 2). Zatem skierowanie studenta przez uczelnię do odbycia praktyk wynika z programu studiów, a praktyki te mają na celu uzyskanie przez studenta efektów uczenia się kształtujących umiejętności praktyczne, o których mowa w art. 64 ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy.

Rozszerzona edycja warsztatów on-line z kompetencji miękkich

 • ASERTYWNOŚĆ
  Asertywność w zawodzie architekta

  13 października 2022 r., początek godz. 16:00
 • PLANOWANIE
  Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta
  27 października 2022 r., początek godz. 16:00
 • NEGOCJACJE
  Zaawansowany trening negocjacji dla architektów
  8 listopada 2022 r., początek godz. 16:00
 • MEDIACJE
  Sztuka mediacji – komunikacja bez przemocy dla architektów

  17 listopada 2022 r., początek godz. 16:00
 • BYĆ LIDEREM
  Architekt w roli menedżera. Nowoczesny leadership
  24 listopada 2022 r., początek godz. 16:00

Warsztaty prowadzi Kinga Wdowicka, Coach ICC, Mediator VCC, Trener Biznesu.

Więcej o programie każdego z warsztatów oraz o sposobie zgłoszenia, danych do faktury, a także o możliwości uczestnictwa w warsztatach dla osób nienależących do MaOIARP w linku:  Warsztaty z umiejętności “miękkich” (płatne)

Doroczny Piknik Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – check the date!

Wszyscy nad Wisłę!

Zapraszamy do odwiedzenia Rodzinnego Pikniku organizowanego  przez Ogólnopolskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Stoisko Architektów także tam będzie. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje, gorącą atmosferę (na przekór pogodzie) oraz możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy poszczególnych zawodów zaufania publicznego.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia i zanotowanie w kalendarzach:

24 września – sobota, w godzinach 11:00 – 18:00, Skwer Kahla, Bulwary Wiślane

Dbamy o zdrowie i kondycję

Wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP staramy się o umożliwienie zakupu kart MultiSport członkiniom i członkom Mazowieckiej OIARP (zakup kart MultiSport dla  Rodzin jest aktualnie negocjowany).

Każdy będzie mógł wybrać jedną z trzech dostępnych kart i wykupić ją za pośrednictwem naszej Izby. Karta MultiSport daje możliwość wyboru miejsc sportu i rekreacji. Elastycznie można dobrać kartę odpowiednią dla swojej aktywności sportowej: od dwóch aktywności w tygodniu do codziennego wysiłku sportowego. Każdy indywidualnie będzie mógł zdecydować o tym jak często i gdzie będzie ćwiczyć.

Aby podpisać umowę o współpracy z firmą Benefit System konieczne jest zadeklarowanie minimalnej ilości osób, które będą uczestniczyć w systemie, dlatego prosimy o przesłanie wstępnych deklaracji chęci przystąpienia do systemu na adres mazowiecka@izbaarchitektow.pl.

Termin zgłoszeń do 30.09.2022 roku.

Deklaracja nie obliguje do wykupienia karty.

Ostateczny poziom cen zależy od tego, ile osób zdecyduje się na przystąpienie do programu na samym początku. Im więcej z naszych Członków będzie chętnych, tym może okazać się to korzystniejsze finansowo dla każdego z osobna. Przewidziane są do wyboru trzy programy:

 1. MultiSport Light 8
  Możliwość skorzystania z karty 8 razy w ciągu miesiąca.
  Dostęp do 2500 obiektów sportowych + rower miejski nextbike + część atrakcji jak parki rozrywki oraz parki wodne (np. Park Wodny w Krakowie).
  Szacunkowy wstępny koszt około 60,00 zł.
 2. MultiSport Classic
  Możliwość skorzystania z karty raz dziennie.
  Dostęp do 2600 obiektów sportowych + rower miejski nextbike + część atrakcji jak parki rozrywki oraz parki wodne (np. Park Wodny w Krakowie).
  Szacunkowy wstępny koszt około 90,00 zł.
 3. MultiSport Plus
  Możliwość kilkukrotnego skorzystania z karty w ciągu dnia.
  Dostęp do ponad 4500 obiektów sportowych + rower miejski nextbike + kręgle i inne dodatki (rower wodny, kajaki) pełen zakres atrakcji dostępny na karty Multisport.
  Szacunkowy wstępny koszt około 110,00 zł.

Dostęp do obiektów możliwy jest za pomocą imiennej karty lub aplikacji w telefonie. W ciągu miesiąca można uczęszczać na różne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Nie trzeba ograniczać się do jednego obiektu.
W każdym momencie można zrezygnować z karty, zmienić rodzaj posiadanej karty lub dopisać się do programu MultiSport.
Korzystanie z roweru miejskiego nie jest liczone do dziennego wykorzystania karty (np. w przypadku karty Light 8 można 8 razy w ciągu miesiąca skorzystać z obiektów sportowo rekreacyjnych i codziennie z roweru miejskiego Nextbike).

Zachęcamy do skorzystania z oferty. Zdrowie jest bezcenne.

Konkurs SARP – rozbudowa Muzeum Okręgowego w Lesznie

Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Poznań ogłasza ograniczony, jednoetapowy konkurs realizacyjny SARP nr 1029 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji budynku Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie.

 

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie i wybór architekta / zespołu autorskiego, któremu zostaną powierzone dalsze prace projektowe.

 

Wybrane terminy konkursowe:

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie  –  do 24 października 2022 r.

Poinformowanie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 7 listopada 2022 r.

Składanie prac konkursowych w formie elektronicznej – do 10 lutego 2023 r.

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu, otwarcie wystawy prac konkursowych i dyskusja pokonkursowa – 10 marca 2023 r.

 

Pula nagród w konkursie (kwoty brutto) – 150 000 PLN

I NAGRODA – w wysokości 50 000 zł  oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej

II NAGRODA – w wysokości 40 000 zł
III NAGRODA – w wysokości 30 000 zł
WYRÓŻNIENIA – łącznie w wysokości 30 000 zł brutto

Regulamin konkursu, materiały konkursowe, wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu:

http://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno

 

Komunikacja z Uczestnikami konkursu – Elektroniczna Platforma Konkursowa:

https://epk.sarp.pl

 

Ogłoszenie biura

Uprzejmie informujemy, że w najbliższy wtorek, tzn. 30 sierpnia br. biuro Mazowieckiej OIARP będzie czynne wyjątkowo dopiero od godz. 12.00. Prosimy o uwzględnienie tej zmiany w swoich ewentualnych planach odwiedzenia biura.

Przepraszamy za utrudnienia.

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego – ścieżka postępowania

Jeśli dla nieruchomości, na której inwestor planuje inwestycję lub chce postawić budynek, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to inwestycja może wymagać uzyskania:

 • decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
 • decyzji o warunkach zabudowy.

Do wydania ww. decyzji trzeba złożyć wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Materiały pomocne przy wypełnieniu wniosku

Skorzystaj z:

 • Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2404), zawierającego symbole, nazwy i oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenia terenów,
 • Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).
 • Materiałów instruktażowych przedstawiających najważniejsze kwestie związane ze złożeniem wniosku oraz przykładu wypełnionego wniosku.

MATERIAŁY_INSTRUKTAŻOWE_WNIOSEK__DWZ_LICP

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii)

Pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 21.08.2022 r.

w wieku 81 lat zmarła

Anna Łowińska-Fedorowska

architekt IARP, urbanistka, wykładowczyni akademicka.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek 29.08 o godz. 11:00 w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Klasyków na Białołęce. Następnie odprowadzenie prochów nastąpi na Cmentarzu Północnym / Wólka Węglowa od strony bramy zachodniej, dojazd od ul. Estrady.

Połączone w smutku

Zuzanna Fedorowska i Dominika Fedorowska

Wyrazy głębokiego współczucia składa Przewodniczący i Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP