Podziękowanie

W imieniu najbliższej rodziny  śp. arch.   Marii Urszuli  DESZCZKA – MOLENDA zmarłej 22 lipca br.

dziękujemy środowisku architektów i branżystów budowlanych za życzliwość i wsparcie w tych trudnych dla nas dniach.

Dziękujemy za pośmiertne wspomnienie, udział w uroczystościach pogrzebowych, za wieńce, za kondolencje i słowa pociechy. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do członków sądu dyscyplinarnego przy Mazowieckiej Okręgowej IARP, z którą była w ostatnich latach związana.

Sztuka budowania była dla śp. Marszuli powołaniem, pasją i misją, dla której poświęcała czas, twórczą inwencję i swoje zdolności. Oprócz tych zawodowych zainteresowań i sukcesów była kochającą, oddaną rodzinie najpierw córką, później żoną, matką i babcią, i taki obraz w naszych sercach pozostawiła. Spoczęła w rodzinnym grobowcu na cmentarzu komunalnym w Dęblinie. Prosimy o życzliwą pamięć i modlitwę.

Z góry dziękujemy,

pogrążeni w smutku – mąż, syn z żoną i dziećmi.

Ankieta ACE/CAE

Co roku Rada Architektów Europy ACE/CAE* publikuje ankietę na temat kondycji zawodu architekta w Unii Europejskiej. Wypełnienie ankiety trwa zaledwie kilka minut, a jej wartość badawcza jest nieoceniona. Dlatego uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w badaniu. Termin to 30 lipca 2022 r. 

https://www.tickbox.org/ACE_2022_Home_Test.aspx?CID=&MID=

* Rada Architektów Europy to architektoniczna organizacja non-profit założona we Włoszech w Treviso 11 maja 1990 roku.

Powstała z połączenia byłego Komitetu Wspólnego Architektów Zjednoczonej Europy (Liaison Committee of the Architects of the United Europe – CLAEU) i byłej Rady Architektów Europy (Council of European Architects – CEA). Głównymi zadaniami ACE są: promocja architektury, poprawa jakości architektury w środowisku zbudowanym, wspieranie zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego (w tym wspieranie stosowania zrównoważonych zasad w projektowaniu), zapewnienie wysokich kwalifikacji architektom, promowanie jakości w praktyce architektonicznej (w tym utwierdzanie roli architekta w zespole projektowym jako eksperta w czasie projektowania i budowy), wspieranie współpracy transgranicznej i praktyk europejskich.

Efektywna współpraca pomiędzy organizacjami członkowskimi ACE w kontekście i duchu Traktatu Europejskiego pozwala naszej profesji przemawiać jednym głosem w sprawach UE, przy jednoczesnym poszanowaniu jej bogatej różnorodności i tożsamości kulturowej.

 

 

Nowelizacja Prawa budowlanego

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (z 7 lipca 2022 r.) wdraża cztery rozwiązania informatyczne.
Nowe przepisy wprowadziły dziennik budowy w postaci elektronicznej (system EDB), książkę obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system eCRUB) oraz Portal e-Budownictwo.
Prezydent Andrzej Duda 20 lipca podpisał nowelizację 20 lipca 2022 r. .

Ustawa stanowi kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w obszarze budownictwa. Celem ustawy jest umożliwienie obywatelom – inwestorom prowadzenie dziennika budowy w postaci elektronicznej, uruchomienie cyfrowej książki obiektu budowlanego, rozwój portalu e-Budownictwo oraz wprowadzenie elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane. Ten ostatni z wymienionych systemów wchodzi w życie już 1 sierpnia 2022 r.

E-CRUB to zupełnie nowy sposób postępowania administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie obsługi wniosków i zgłoszeń od obywateli. Najważniejsze zmiany będą wyglądać następująco:

  • Urzędy otrzymują bezpośredni dostęp do e-CRUB, co pozwoli na sprawniejszą weryfikację  posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb. System informatyczny e-CRUB zagwarantuje, że weryfikacja uprawnień będzie skuteczna.
  • Osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie będą musiały już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.
  • Aplikacja e-CRUB będzie zawierać również informację o ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, dzięki czemu urzędnicy będą widzieć kary, które mają wpływ na możliwość wykonywania zawodu.
  • W nowych przepisach zrezygnowano również z wydawania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji o wpisie do CRUB, która była warunkiem rozpoczęcia wykonywania zawodu. W e-CRUB dane pojawią się zaraz po zdanym egzaminie, co bez wątpienia znacząco przyspieszy możliwość rozpoczęcia wykonywania zawodu przez te osoby.

Dodatkowo, wszystkim obywatelom pod adresem https://e-crub.gunb.gov.pl zostanie udostępniona nowa wyszukiwarka publiczna z listą ok. 130 tys. inżynierów i architektów. Wyszukiwarka umożliwi weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Dzięki wyszukiwarce obywatele będą mieli także możliwości uzyskania bezpośredniego kontaktu z osobami w bazie e-CRUB.

Pożegnanie

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 22 lipca 2022 r. zmarła nagle

arch. Maria Urszula Deszczka – Molenda

 

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej posiadająca uprawnienia projektowo-wykonawcze w specjalności architektonicznej (bez ograniczeń) oraz w tym samym zakresie dotyczące obiektów zabytkowych. Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej obejmującej projektowanie. Od pierwszej kadencji (2002 rok) była sędzią sądu dyscyplinarnego przy Mazowieckiej Okręgowej IARP, a od maja 2021 roku pełniła obowiązki Przewodniczącej OSD MAOIA RP. Karierę zawodową rozpoczęła przy rekonstrukcji Zamku Ujazdowskiego.  Zajmowała się dydaktyką (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), wykonawstwem i (wykorzystując nabyte doświadczenie) pracą administracyjną m.in. w Urzędzie Gminy Warszawa – Bielany, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego (jako Kierownik Biura Zagospodarowania Przestrzennego). Jej dorobek zawodowy to realizacje zaprojektowanych (w zespole lub samodzielnie) obiektów użyteczności publicznej, mieszkaniowych i oświaty, a także zagospodarowania przestrzennego osiedli wraz z obiektami. Laureatka nagród oraz wyróżnień, m.in.: I nagrody za najlepszy budynek mieszkalny województwa elbląskiego  w Sztumie; wyróżnienie II stopnia w grupie budownictwa mieszkaniowego (osiedle domów jednorodzinnych OSTOJA III w Komorowie); Nagrody Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w otwartym konkursie na tanie budownictwo mieszkaniowe. Otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi za całokształt pracy zawodowej. Była wiceprzewodniczącą Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Pogrzeb odbędzie się w Jej rodzinnym Dęblinie, 27 lipca br. (środa).

Msza w kościele parafialnym pw. Świętego Piusa V Papieża przy ul. 1 Maja o godzinie 15.00. Zmarła spocznie na cmentarzu parafialnym.

W Komorowie, w którym mieszkała i który kochała,  28 lipca br. o godz. 19.00 w kościele Narodzenia NMP odbędzie się msza w Jej intencji.

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia dla bliskich w imieniu Swoim i Okręgowej Rady składa Przewodniczący Rady MaOIARP arch. Łukasz Górzyński.

 

 

Urlop OROZ

Informujemy, że Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, arch. Piotr Majewski, do końca tygodnia przebywa na urlopie.

Pierwszy otwarty dyżur Rzecznika odbędzie się 26 lipca 2022 o godzinie 12:00.

Światowy Dzień Architektury

Święto ustanowione zostało przez Międzynarodową Unię Architektów. W niektórych krajach obchodzone jest w pierwszy poniedziałek października, w Polsce ustalono datę 1 lipca.

Drogie Architektki, Drodzy Architekci,

z okazji naszego święta w imieniu okręgowej Rady samorządu zawodowego architektów życzę Wam (i sobie) jak najwięcej sukcesów zawodowych, interesujących i inspirujących tematów, dużo siły i pasji potrzebnej do wytrwania w tej – pięknej, trudnej, wymagającej wiedzy, rzetelności, talentu i cierpliwości – profesji.

Wszystkiego dobrego w Światowym Dniu Architektury!

I pokoju na świecie…

Łukasz Górzyński

Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP