OPINIE TECHNICZNE MaOIARP

Zespół do spraw opinii technicznych Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pracuje w składzie:
1. Zofia Kuklis
2. Artur Moniuszko
3. Piotr Szaroszyk

Zespół składa się  z czynnych architektów IARP, a jego zadaniem jest pomoc w opiniowaniu przepisów z zakresu Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisów pokrewnych w przypadku konieczności wsparcia się opinią Izby Architektów w toczących się procedurach w wydziałach AiB.

1. Opinia w sprawie definicji loggi i balkonu

opinia nr 1

2. Opinia w sprawie budowy budynku gospodarczego lub garażu przy granicy działki

(§ 12 ust. 4 pkt. 3)

opinia nr 2