Sąd Dyscyplinarny

Przewodniczący

arch. Wojcech J. Jankowski

Sędziowie

arch. Jacek Bolechowski
arch. Maria Deszczka-Molenda
arch. Tomasz Słowik
arch. Elżbieta Konecka
arch. Katarzyna Jaranowska-Bielawska
arch. Barbara Kaszyńska-Wrzosek
arch. Wojciech Kempiński
arch. Małgorzata Kukowska
arch. Małgorzta Ludew
arch. Maciej Piechotka
arch. Zbigniew Piśniak
arch. Agata Żak

Dyżury Sekretarza Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej IARP

w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach 13:00-15:00.

Kontakt przez e-mail z sekretariatem OSD:
osd.maoia@izbaarchitektow.pl

swietnie