Sąd Dyscyplinarny

Przewodnicząca OSD:

arch.  Elżbieta Konecka

Sędziowie:
arch. Katarzyna Jaranowska-Bielawska
arch. Barbara Kaszyńska-Wrzosek
arch. Małgorzata Kukowska –  Sekretarz OSD
arch. Olga Brulińska
arch. Wojciech Kempiński
arch. Małgorzta Ludew
arch. Dominika Meller
arch. Maciej Piechotka
arch. Mikołaj Gierych
arch. Zbigniew Piśniak
arch. Joanna Mazurkiewicz-Sierzputowska

arch. Agata Żak (od 5 lipca 2022 r.)

AŻ powierzenie mandatu

Dyżur p. Sekretarz Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 11.30-13.30

Kontakt przez e-mail z sekretariatem OSD:
osd.maoia@izbaarchitektow.pl

tel. 22 856 74 47