Szkolenia

Szkolenia organizują w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów RP

arch. Dominika Dębowa 

tel. +48 502 429 469

d.debowa@op.pl

arch. Maria Mermer

maria.mermer@gmail.com

tel. +48 501 180 905