Łukasz Górzyński, przewodniczący Rady

 

Architekt Łukasz Górzyński jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dyplom obronił w 2002 roku. Swoją praktykę zawodową zaczynał w uznanych firmach – Eiffaige/Mitex oraz Budimex. W 2005 r. zdał egzamin na uprawnienia i wstąpił do Mazowieckiej Okręgowej IARP, a w 2008 roku rozpoczął własną praktykę projektową. Od 2010 roku udzielał się społecznie praca na rzecz macierzystej izby, a w 2014 roku został wybrany do Rady MaOIA jako jej członek. Powierzono mu zadanie organizacji szkoleń zawodowych. Został również członkiem Zespołu do spraw doskonalenia zawodowego Architektów IARP przy Krajowej Izbie Architektów i był nim do rozwiązania zespołu przez nowy skład Krajowej Rady w 2018 r. Od  2020 Łukasz Górzyński jest członkiem Zespołu Ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Warszawie.

Oprócz sukcesów zawodowych (jest współautorem projektów trzech stacji II linii metra odcinka zachodniego – Księcia Janusza, Młynów i Płocka, nominowanych do Europejskiej Nagrody Architektonicznej Miesa van der Rohe wraz z pracownią Kazimierski&Ryba), ma również osiągnięcia jako ratownik GOPR (Grupa Krynicka), malarz i pisarz ikon.

Prywatnie jest mężem architektki, mieszkają w Warszawie.