Warsztaty z umiejętności “miękkich” (płatne)

Zapraszamy na kolejną rozszerzoną edycję warsztatów on-line dla członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów z kompetencji miękkich.

Celem warsztatów jest doskonalenie kompetencji takich jak asertywność, planowanie, negocjacje z inwestorem, prowadzenie tematów. Łączny czas trwania każdego spotkania to ok. 3 godziny z 10-minutową przerwą.

Tematy i terminy:

 • ASERTYWNOŚĆ
  Asertywność w zawodzie architekta

  13 października 2022 r., początek godz. 16:00

w programie warsztatów:

 1. podstawowe prawa rządzące procesem komunikacji asertywnej na linii architekt – inwestor;
 2. komunikat TY a komunikat JA. Co gwarantuje szacunek i partnerstwo w komunikacji biznesowej?
 3. różnica między krytykowaniem a konstruktywną krytyką;
 4. umiejętność mówienia NIE.
 • PLANOWANIE
  Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta
  27 października 2022 r., początek godz. 16:00

w programie warsztatów:

 1. cele strategiczne, cele operacyjne, pośrednie i szczegółowe;
 2. praca w oparciu o priorytety;
 3. techniki planowania, zasada SMART, siatka celów, matryca celów, zasada Pareto i inne;
 4. kryteria wyboru priorytetów – Matryca Eisenhowera;
 5. rozliczenie celów jako przejaw samodyscypliny.
 • NEGOCJACJE
  Zaawansowany trening negocjacji dla architektów
  8 listopada 2022 r., początek godz. 16:00

w programie warsztatów:

 1. Strategie negocjacji – współpraca czy rywalizacja?
 2. diagnoza pozycji negocjacyjnej obu stron;
 3. diagnoza celów i sytuacji negocjacyjnej obu stron;
 4. diagnoza nastawienia i kompetencji negocjacyjnych partnera;
 5. techniki negocjacyjne – „must have” skutecznych negocjacji;
 6. negocjacje cenowe;
 7. podstawowa umiejętność – zbuduj i obroń cenę;
 8. zabawa w targowanie – zasady negocjacji cenowych;
 9. uprzedź obiekcje i buduj mosty;
 10. sztuka zamknięcia – wykorzystaj wszystko, co zrobiłeś do tej chwili.
 • MEDIACJE
  Sztuka mediacji – komunikacja bez przemocy dla architektów

  17 listopada 2022 r., początek godz. 16:00w programie warsztatów:
 1. mediacje jako metoda prowadzenia rozmów biznesowych w zawodzie architekta;
 2. mechanizmy powstawania i eskalacji konfliktów oraz obszary, w których najczęściej występują spory;
 3. najbardziej efektywne techniki i strategie mediacyjne;
 4. rozwiązywanie sporów podczas realizacji zleceń i prowadzenia inwestycji;
 5. komunikacja bez przemocy – trzecia alternatywa komunikacji: win-win.
 • BYĆ LIDEREM
  Architekt w roli menedżera. Nowoczesny leadership
  24 listopada 2022 r., początek godz. 16:00

w programie warsztatów:

 1. rola lidera w zespole, predyspozycje;
 2. zachowania i postawy wspierające współpracę w zespole;
 3. jak pracować nad pozycją w zespole – techniki;
 4. role członków w zespole i rodzaje ich zachowania; 
 5. co decyduje o sukcesie zespołu; 
 6. relacje między członkami zespołu.

Warsztaty prowadzi Kinga Wdowicka, Coach ICC, Mediator VCC, Trener Biznesu.

Uczestnik za KAŻDE warsztaty wnosi opłatę w wysokości 50 zł + VAT przy rejestracji na warsztaty (potwierdzenie wpłaty jest załącznikiem do zgłoszenia).  Wpłatę kwoty 61,50 zł (50 zł + VAT)  lub wielokrotność (jeśli to jest więcej niż jeden warsztat) proszę wnieść na konto:

nr konta: 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367
dane odbiorcy: Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP

Aby zarejestrować się na warsztaty należy wysłać zgłoszenie na adres: mazowiecka@izbaarchitektow.pl

W temacie maila należy podać datę szkolenia i temat.

Razem ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres: mazowiecka@izbaarchitektow.pl Brak danych do faktury spowoduje wystawienie faktury na dane z przelewu.

Liczba miejsc jest ściśle ograniczona do 20 / 25 osób. Nie będzie możliwe wycofanie się ze zgłoszenia, dlatego prosimy o przemyślane decyzje.
Przewidujemy możliwość zapisów dla architektów niezrzeszonych w MaOIA, koszt uczestnictwa 123,00 zł (100 zł + VAT). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje związane z instalacją programu konferencyjnego ZOOM, a także dane dotyczące formy spotkania i materiały zostaną przesłane na Państwa adres mailowy wskazany w bazie danych.