Program edukacyjny IARP “Kształtowanie przestrzeni”


VIII edycja konkursu „Kształtowanie Przestrzeni” pod tytułem „Spotkajmy się w mieście”. Konkurs realizowany jest wspólnie przez Fundację Promocji Architektury SARP oraz IARP.
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny pod adresem:

www.ksztaltowanieprzestrzeni.pl/konkurs-2021

Program edukacyjny IARP „Kształtowanie przestrzeni” jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego najważniejszym zadaniem jest budowanie świadomości społecznej i kształcenie wrażliwości młodych ludzi na jakość otoczenia z wykorzystaniem wiedzy i niektórych praktycznych umiejętnościach z zakresu architektury i urbanistyki.

Program jest zbiorem gotowych scenariuszy lekcji, wraz z załącznikami niezbędnymi nauczycielowi do prowadzenia zajęć.

Podręcznik “Kształtowanie przestrzeni”

Program IARP „Kształtowanie przestrzeni” w roku 2019 podlegał zmianom i ulepszeniom (w tym zmianie rozpoznawalnego tytułu i grupy docelowej z nauczycieli na tzw. edukatorów architektonicznych).

Z inicjatywy Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki powstała grupa roboczej ds. programu edukacji architektonicznej. Odbyły się też dwa ogólnopolskie spotkania w ramach Kongresu i Forum Edukacji Architektonicznej. Arch. IARP Urszula Szabłowska znalazła się w Grupie Roboczej do spraw powszechnej edukacji architektonicznej przy NIAiU oraz wzięła aktywny udział w ogólnopolskich spotkaniach.

Program KP rozwija się dobrze w warszawskiej dzielnicy Żoliborz, gdzie jest realizowany we wszystkich szkołach podstawowych, na zajęciach obowiązkowych i fakultatywnie. Program został uznany i jest traktowany przez władze dzielnicy jako ważny element strategii wizerunkowej dzielnicy.

Wyniki żoliborskiego eksperymentu edukacyjnego zostały zaprezentowane w 2019 r. podczas wystawy „Plany na przyszłość”.

Program edukacyjny IARP „Kształtowanie Przestrzeni” w 2018 r.

Rok 2018 był trudny dla programu IARP „Kształtowanie przestrzeni”. Z uwagi na głębokie zmiany w organizacji edukacji w Polsce i likwidacji gimnazjów, do których głównie adresowany był program oraz obcięcie funduszy samorządów lokalnych finansujących szkoły nauczyciele byli pełni obaw co do sensowności uczestniczenia w programie wymagającym wysiłku i zaangażowania ze strony nauczyciela. Program rozwijał się dobrze do wyborów samorządowych w warszawskiej dzielnicy Żoliborz, gdzie jest realizowany we wszystkich szkołach podstawowych, na zajęciach obowiązkowych i fakultatywnie. Program został uznany i był traktowany przez władze dzielnicy jako ważny element strategii wizerunkowej dzielnicy. 19 kwietnia 2018 arch. Urszula Szabłowska wygłosiła wykład o planach miejscowych w liceum im. Witkacego na Żoliborzu. Kilka żoliborskich szkół przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu Kształtowanie przestrzeni. W dzielnicy Żoliborz program prowadzony jest przez Katarzynę Domagalską we współpracy z Fundacją Młodej Kultury Hopsiup Project.

Po osobistym spotkaniu Urszuli Szabłowskiej z zarządem dzielnicy Mokotów otrzymaliśmy możliwość zaprezentowania programu dyrektorom mokotowskich szkół. Spotkanie ponad 100 dyrektorów mokotowskich placówek edukacyjnych odbyło się 29 sierpnia 2018 w Domu Kultury KADR. Po spotkaniu dwie szkoły zgłosiły chęć prowadzenia programu. W wyniku rozmów z dyrektorem i nauczycielami  liceum im. Cervantesa wykład na temat znaczenia dobrej przestrzeni  odbył się 31 października.

Równolegle z pracami koordynującymi odbyły się 3 ważne spotkania w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki w sprawie wzbogacenia obowiązkowej edukacji dzieci i młodzieży o elementy kształcenia na temat przestrzeni.

swietnie