Program edukacyjny IARP „Kształtowanie przestrzeni”

Program edukacyjny IARP „Kształtowanie przestrzeni” jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Jego najważniejszym zadaniem jest budowanie świadomości społecznej
i kształcenie wrażliwości młodych ludzi na jakość otoczenia z wykorzystaniem wiedzy i niektórych praktycznych umiejętnościach z zakresu architektury i urbanistyki.

Program jest zbiorem gotowych scenariuszy lekcji, wraz z załącznikami niezbędnymi nauczycielowi do prowadzenia zajęć.

Podręcznik „Kształtowanie przestrzeni”

 

Program edukacyjny IARP „Kształtowanie Przestrzeni” w 2018 r.

Rok 2018 był trudny dla programu IARP „Kształtowanie przestrzeni”. Z uwagi na głębokie zmiany w organizacji edukacji w Polsce i likwidacji gimnazjów, do których głównie adresowany był program oraz obcięcie funduszy samorządów lokalnych finansujących szkoły nauczyciele byli pełni obaw co do sensowności uczestniczenia w programie wymagającym wysiłku i zaangażowania ze strony nauczyciela. Program rozwijał się dobrze do wyborów samorządowych w warszawskiej dzielnicy Żoliborz, gdzie jest realizowany we wszystkich szkołach podstawowych, na zajęciach obowiązkowych i fakultatywnie. Program został uznany i był traktowany przez władze dzielnicy jako ważny element strategii wizerunkowej dzielnicy. 19 kwietnia 2018 arch. Urszula Szabłowska wygłosiła wykład o planach miejscowych w liceum im. Witkacego na Żoliborzu. Kilka żoliborskich szkół przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu Kształtowanie przestrzeni.  Koordynatorka dzielnicy Żoliborz, Katarzyna Domagalska zauważyła, że po wyborach i zmianach w zarządzie dzielnicy jej działania są utrudnione.

Po osobistym spotkaniu Urszuli Szabłowskiej z zarządem dzielnicy Mokotów otrzymaliśmy możliwość zaprezentowania programu dyrektorom mokotowskich szkół. Spotkanie ponad 100 dyrektorów mokotowskich placówek edukacyjnych odbyło się 29 sierpnia 2018 w Domu Kultury KADR. Po spotkaniu dwie szkoły zgłosiły chęć prowadzenia programu. W wyniku rozmów z dyrektorem i nauczycielami  liceum im. Cervantesa wykład na temat znaczenia dobrej przestrzeni  odbył się 31 października.

Równolegle z pracami koordynującymi odbyły się 3 ważne spotkania w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki w sprawie wzbogacenia obowiązkowej edukacji dzieci i młodzieży o elementy kształcenia na temat przestrzeni.

swietnie